Hogyan lehet egymillió gyors és valós

Hivatalosan már egymillió Covid-áldozat van, de a valós számot senki sem ismeri - tatabanya-info.hu

Beruházás az intelligens, innovatív és fenntartható iparba Az Európai Unió megújított iparpolitikai stratégiája 1.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

Az európai ipar az új iparosodás korában A termelékenység és az innováció egyik fő hajtóerejét jelentő ipar mindig is a virágzó gazdaság sarokkövének számított Európában.

Iparunk szilárd alapokon nyugszik, ugyanakkor a tagállamok, az uniós intézmények és mindenekelőtt maga az ipar részéről is jelentős erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy Európa megőrizze és megerősítse ipari vezető szerepét a globalizáció, a fenntarthatósági kockázatok és a gyors technológiai változások korában. Az ipar közvetlenül 36 millió munkahelyet biztosít 1és hozzájárul polgáraink magas életszínvonalához. Emellett meghatározó tényezőként mozdítja elő Európa globális vezető szerepét és nemzetközi tekintélyét.

Az Európai Parlament elnöke nemrégiben ugyancsak rámutatott az európai ipar fontosságára, aminek szakpolitikáinkban is egyértelműen érvényesülnie kell 2. Európa számos iparágban globális éllovas, különösen a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok, a karbonszegény technológiák, valamint a kifinomult termékek és szolgáltatások területén.

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Ez a pozíció egy nagyméretű egységes piacra épül, amely millió fogyasztót, erős értékláncokat, képzett és tehetséges munkaerőt és világszínvonalú tudományos bázist tudhat magáénak. Mindazonáltal video kereskedő kereskedők erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy lépést tartsunk a kihívásokkal és kiaknázzuk az új iparosodásban rejlő rendkívüli lehetőségeket 3.

Az új iparosodás korának ismertetőjegye a gyorsuló ütemű gazdasági, társadalmi és környezeti átalakulás, valamint a technológiai áttörés olyan területeken, mint például a robotika, a dolgok hogyan lehet egymillió gyors és valós, a mesterséges intelligencia, az energiarendszerek és a biogazdaság.

Az információtechnológia által lehetővé tett automatizálás átalakítja a hagyományos gyártási folyamatokat és a munka jellegét.

Az első egymillió forint tett bennünket igazán magabiztossá

Az ipar egyre inkább beépül a globális értékláncokba, és jelentős szolgáltatási elemekkel egészül ki. Az újonnan megjelenő üzleti modellek felforgatják a hagyományos piacok működését.

Maga az innováció és az értékteremtés is mélyreható változáson megy keresztül egy olyan új fogyasztói generáció hatására, amely közös értékteremtést, összekapcsoltságot és valós idejű teljesítménymérést vár el. Ez egyúttal elhomályosítja a gyártás és a szolgáltatás között húzódó határvonalat.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

Összekapcsolt világunkban az adatok válnak a versenyképesség új tényezőjévé. Amint a természeti erőforrások szűkössége és az éghajlatváltozás egyre kézzelfoghatóbb valósággá válik, a fenntartható termékek iránti kereslet és a körforgásos fogyasztás exponenciális növekedésnek fog indulni. Ezek a tendenciák valósak és visszafordíthatatlanok, és az ipar kezdi kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket. Iparunk képes volt visszafordítani az uniós ipar exportpiaci részesedésének és az ipar teljes hozzáadott értékben való részesedésének hanyatlását.

Az uniós export piaci részesedése az áruk tekintetében fokozatosan nő, a szolgáltatások tekintetében pedig stabil. Forrás: Eurostat 6 Az ipari foglalkoztatás hanyatló tendenciáját szintén sikerült a visszájára fordítani. A feldolgozóipar területén a munkahelyek száma még gyorsabb ütemben emelkedett, elsősorban ami a jobban fizetett mérnöki, szakmai és vezetői munkaköröket illeti 7.

Írd le, mi meghallgatjuk!

Forrás: Eurostat Továbbra is tevékenyen fel kell lépnünk a változó értékláncok, a fenntarthatósági kihívások, az aggregált kereslet átrendeződése, valamint az üzleti környezetünkben még fennálló strukturális hiányosságok kezelése érdekében. A kkv-k még mindig rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak. Sokuk nem rendelkezik a jövő ipara által megkövetelt készségekkel, többek között az alapvető digitális készségekkel.

A technológia éllovasai és sereghajtói közötti, egyre mélyülő termelékenységi szakadék visszaveti a potenciális növekedést, és aláássa mind a gazdasági és társadalmi konvergenciát, mind a területi kohéziót. Míg Európa versenytársai nagyszabású beruházásokkal igyekeznek korszerűsíteni iparukat, addig az uniós beruházási ráta továbbra sem éri el a historikus átlagot 9.

Alapok Online

Ezzel egyidejűleg az EU és bizonyos országok 10 között fennálló innovációs szakadék növekszik, és a meghatározó gazdasági szereplők — köztük Kína — pontosan azokban a nagyobb hozzáadott értékű ágazatokban kezdenek tényleges versenytársakká válni, amelyekben Európa a legjobban teljesít. Meg kell erősítenünk tehát iparunk folyamatos alkalmazkodásra és innovációra vonatkozó képességét azáltal, hogy előmozdítjuk az új technológiákba való beruházást, és szembenézünk a fokozott digitalizálással, illetve a karbonszegény és körforgásos gazdaságra való átállással járó változásokkal.

Mindebből azonban a vállalkozásoknak is ki kell venniük részüket: korszerűsíteniük kell technológiai bázisukat, gondoskodniuk kell üzleti modelljük időtállóságáról, érvényesíteniük kell a fenntartható fejlődés elveit és fel kell karolniuk az innovációt. Az ipari átalakulás hatalmas lehetőségeket kínál, ezek kiaknázásához viszont jelentős beruházásokra van szükség a korszerű gyártás, az emberek készségei és a bennük rejlő tehetség, valamint az immateriális javak — így például a kutatás és innováció — területén.

A gyorsuló átalakulás egyúttal egy jobban működő egységes piacot követel meg.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

A technológiának vezető szerepet biztosító, korszerű iparpolitika képes új lendületet adni az uniós régióknak, és megteremteni a változó globális környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges rezilienciát. Az európai ipar megerősítése A Bizottság az innováción és beruházáson alapuló munkahelyteremtést és növekedésösztönzést helyezte kulcsfontosságú kezdeményezéseinek középpontjába, többek között az európai beruházási terv, az egységes piaci stratégia, a tőkepiaci unió, a digitális egységes piaci stratégia, illetve az új európai készségfejlesztési program révén Az energiaunió és az annak részét képező ambiciózus, előretekintő éghajlat-politika megvalósítása, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, valamint a ra kitűzött fenntartható fejlesztési célok teljesítésében vállalt vezető szerep szintén lendületet ad a versenyképességnek és a fenntartható növekedésnek A Horizont kezdeményezés és az európai strukturális és beruházási alapok meghatározó szerepet játszanak az ipari innováció ösztönzésében, és a Bizottság az európai szemeszter keretében együttműködik a tagállamokkal a munkahelyteremtést, a növekedést és a beruházást elősegítő nemzeti reformok végrehajtása érdekében.

Hivatalosan már egymillió Covid-áldozat van, de a valós számot senki sem ismeri

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyagban 13 említésre került, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is hozzá kell járulnia Európa gazdasági erejének és rezilienciájának fokozásához.

A Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó átfogó stratégiája — amelyhez nemzeti, regionális és helyi szinten hasonló léptékű tagállami erőfeszítéseknek kell párosulniuk — elősegíti a jobb minőségű jogszabályok megalkotását és a jobb eredmények elérését a társadalom javára. A minőségi jogalkotás megteremti a vállalkozások sikeres működéséhez szükséges jogbiztonságot.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

ØA minőségi jogalkotás keretében biztosított a gazdasági, társadalmi és környezeti hatások szisztematikus értékelése, és általánosan érvényesülnek a versenyképesség, az innováció, a digitalizálás, a beruházás, a kkv-k, a szociális és fogyasztóvédelem és a környezetvédelem szempontjai az uniós politikai döntéshozatalban. A minőségi jogalkotás azt célozza, hogy az új jogszabályok a lehető legalacsonyabb költség mellett érjék el céljukat, a meglévő jogszabályok pedig rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezzék a szükségtelen adminisztratív terhek azonosítása és kiszűrése érdekében.

ØEzzel párhuzamosan a célravezető szabályozásra vonatkozó bizottsági program folyamatosan eredményeket mutat fel a hatályos joganyag egyszerűsítését és a szükségtelen költségek csökkentését illetően ØAz interaktív forex grafika felek — köztük a vállalkozások — tevékeny szerepvállalása elengedhetetlen tényezőként segíti elő az uniós jogszabályok minőségének javítását A Bizottság ezért már kezdeményezéseinek és értékeléseinek korai szakaszában kikéri az érintett szereplők véleményét.

Emellett örömmel fogadja a részletes tényadatokat és a konzultációihoz való hozzájárulásokat, csakúgy mint a javaslataival kapcsolatos visszajelzéseket.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

E szakpolitikák nagy hangsúlyt helyeznek az iparra, aminek kiegészítéseként ágazatspecifikus intézkedések valósulnak meg például az acél- az űr- és a védelmi iparban 17a kulcsfontosságú alaptechnológiák pedig kiemelt szerepet kapnak. Uniós és nemzeti szintű intézkedéseket szorgalmazott masha kalinina pénzt keres európai acélipar hosszú távú kihívásainak kezelése és fenntarthatóságának biztosítása érdekében, konkrétan a modernizáción és az innovációba történő beruházáson keresztül például köz-magán társulások formájában.

AZ AZONNALI FIZETÉS!

ØTekintettel arra, hogy az űripar stratégiai jelentőséggel bír Európa számára, a Bizottság októberében európai űrstratégiát fogadott el, amelynek célja az űripar által az európai társadalom és gazdaság számára kínált előnyök maximális kiaknázása, az űripari induló vállalkozások növekedéséhez szükséges támogató környezet megteremtése, Európa űripari globális vezető szerepének előmozdítása, valamint Európa részesedésének növelése a világ űripari piacain.

Eljött az ideje, hogy számba vegyük az elért eredményeket és kiküszöböljük a fennmaradó hiányosságokat.

How animals and plants are evolving in cities - Menno Schilthuizen

Amint azt az Európai Parlament Ez lehetővé teszi számunkra a Bizottság tíz politikai prioritására épülő hatékonyabb közös fellépést Európa hogyan lehet egymillió gyors és valós bázisának megszilárdítása érdekében. Az idén megrendezett európai ipar napjára és az érdekelt felektől érkezett számos hozzászólásra építve a jelen közlemény választ ad erre az igényre, és felvázolja a versenyképességet, a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző, mindenki számára előnyös, intelligens, innovatív és fenntartható ipar megteremtését célzó stratégiát.

hogyan lehet egymillió gyors és valós

A stratégia végrehajtása együttes szerepvállalást és következetes erőfeszítéseket tesz szükségessé mind az ipar, mind az érintett uniós, nemzeti és regionális szereplők részéről. Az eszmecsere során széles körű egyetértés alakult ki arról, hogy a meglévő uniós hogyan lehet egymillió gyors és valós elősegítik az ipar előtt álló hosszú távú kihívások kezelését, emellett a vita segített feltérképezni a további fellépést igénylő területeket is.

Minderre tekintettel meg kell erősítenünk az idén először megrendezett európai ipar napján kezdeményezett sikeres együttműködést, és azt rendszeres és strukturált keretbe kell foglalnunk. Mélyebb és méltányosabb egységes piac: az emberek és a vállalkozások helyzetének megerősítése A mélyebb és méltányosabb egységes piac az európai ipar sikerének kulcsa.

Hasznoscikkek