Képzési lehetőségek kereskedelme

Budapesti Gazdasági Egyetem - Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges Képzés célja A képzés célja korszerű üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, KKV-k kereskedelmi, logisztikai, marketing tevékenységének irányítására, ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének, felügyeletének menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához mester ciklusban.

  • A képzés feltételeiről, tantárgyairól, követelményeiről itt tájékozódhat.
  • Kereskedő tanfolyam EFEB online képzés
  • Képzés állás, munka Értékesítés, kereskedelemkategóriában - tatabanya-info.hu

A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és korszerű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak.

warren buffett bináris opciók

Ennek megfelelően a hallgatók tanulmányaik első képzési lehetőségek kereskedelme közgazdaságtani, gazdasági matematikai, üzleti statisztikai, informatikai ismereteket, s ezekre is alapozva üzleti alapozó ismeretanyagot sajátíthatnak el, melyek felölelik a jog, marketing, szervezeti és humán menedzsment, számvitel, pénzügy, vállalati gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan alapjait. A képzés második évétől a hallgatók szakmai általános ismereteket is kapnak, melyek bevezetik őket a piackutatás, marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás, logisztika, minőségmenedzsment, kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának a rejtelmeibe.

Képzés célja

A szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló specializáció-választás a 4. A szakon hat specializáció közül választhatnak a hallgatók.

a bináris opciók kereskedési stratégiái és módszerei

A Külkereskedelmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A marketingkommunikáció specializáció célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközrendszerének a vállalati, valamint ügynökségi alkalmazására, a folyamatok megtervezésére, irányítására.

A marketingmenedzsment specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé.

A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók — konzulenseik segítségével — a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg. A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak. A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.

A digitális marketing specializáció célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az átalakuló digitális világ kihívásairól, és képesek legyenek ezekre releváns választ adni üzleti, illetve marketing szempontból mind vállalati, mind ügynökségi környezetben. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A kereskedelem  specializáció az áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról.

A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és képzési lehetőségek kereskedelme elemző készség bináris opciók és metatrader, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét.

aki több pénzt kereshet

A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek.

A jelentkező több nyelvből választhat angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n továbbá kínai, japán koreai, arab. Képzési idő.

könnyen kerestem pénzt

Hasznoscikkek