Szervezési lehetőség

Keressen állásajánlataink között!

kritikus bináris opciók

A mesterképzési szak megnevezése: vezetés és szervezés Management and Leadership 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint: mester- magister, master; rövidítve: MSc- fokozat - szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szervezési lehetőség - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership 3.

Képzési terület: gazdaságtudományok 4.

  • Vezetés és szervezés MSc | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • SZERVEZÉSI TÁBLA MŰHELY - Vezetőképzés és Coaching

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 4. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. A képzési idő félévekben: 4 félév 6.

Szervezet és vezetés (MKVK)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott százalék - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: szervezési lehetőség kredit 7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek gyorsan pénzt kereshet az interneten befektetés nélkül menedzsment széles területén.

Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják.

Vezetés és szervezés MSc Kedves leendő Hallgatónk! A képzés elindítása óta eltelt néhány év tapasztalata alátámasztja korábbi elképzeléseinket, miszerint a magán- és közszférában átalakulás figyelhető meg mind a vállalatot érintő kihívásokat, mind az erre szükséges vezetői reakciókat illetően. Feladatunknak tartjuk, hogy a Hallgatóinkat e megváltozott körülményekre felkészítsük, és olyan eszköztárat biztosítsunk számukra, amely alkalmzásával lehetőség nyílik számukra az adott helyzetben a lehető legjobb döntések meghozatalára.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 8. Vezetés és szervezés szakon a közgazdász szervezési lehetőség tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

az otthoni munka lehetősége

Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.

cbcjr bináris opciók

A mesterképzés jellemzői 9. Szakmai jellemzők 9.

Gyorslinkek

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika kredit; - vezetés és szervezés szakmai ismeretek szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, controlling kredit.

A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belül kreditaránya kredit.

A könyv címére kattintva megjelenik a kiadvány részletes leírása. A kívánt mennyiséget a szürke mezőben adhatja meg, és a "kosárba" gombra kattintva teheti a kosárba a kiválasztott kiadványt. Az ár tartalmazza az áfát, azonban a posta- és kezelési költséget nem erről az alábbiakban talál tájékoztatást. Kosara tartalmát az oldal jobb felső sarkában a "KOSÁR" gombra kattintva érheti el, és itt módosíthatja, illetve véglegesítheti megrendelését.

Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú B2komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú C1komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A sikeres delegálás és tehermentesítés eszköze! A tehermentesítés mindig bevétel növekedéssel jár! Következő időpont: A szervezés megadja a lehetőségét annak, hogy a céged úgy tudjon növekedni, hogy az ne jelentsen több stresszt és több elvett időt a családodtól. Egy jól szervezett csoportban nem okoz gondot, hogy a munkatársakat önállóságra bírd.

Hasznoscikkek