Opciók bejegyzése. Opciós termékek - Bet site

Mit jelent a vételi jog és mikor használjuk? - Szép Ügyvédi Iroda

Rovat: Cégvilág Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.

opciók bejegyzése

A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. A vételi jogról szolgáló szerződésen kívül a bejegyzési engedélyre és az opció gyakorlásáról szóló igazolásra pl.

Kesseő-Balogh Péter A vételi jog gyakorlása esetén a jogosult  a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron, egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Fontos azonban, hogy ezt az egyoldalú nyilatkozatot a kötelezettel közölni kell. Amennyiben határozott időre alapították a felek a vételi jogot, akkor ezen határidőn belül gyakorolható közölhető a vételi jog. Az ingatlan-nyilvántartás szabályai szerint vételi jog gyakorlása esetén a vételi jog jogosultjának igazolnia kell tértivevénnyel vagy átvételi elismervénnyelhogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a kötelezett felé megtette.

A Legfelsőbb Bíróság előtti felülvizsgálati eljárásban megállapított tényállás szerint az opciós jog jogosultja A földhivatal elutasította a tulajdonjog bejegyzési kérelmet. A opciók bejegyzése megyei földhivatal az elsőfokú szerv elutasító határozatát helybenhagyta.

opciók bejegyzése

Arra hivatkozott, hogy a tulajdonjog bejegyzéséhez — csakúgy, mint korábban a vételi jog bejegyzéséhez — bejegyzési engedélyre van szükség, melyet a kérelmező nem csatolt.

Ezt követően a kérelmező pert indított a földhivatal ellen.

Megveszem az ingatlanod, ha akarod, ha nem… I. Azonban, ha egyszer megállapodott vele, egy olyan hatalmasság birtokába kerül, opciók bejegyzése alapján egyoldalú akaratelhatározásával akkor is megveheti az ingatlant, ha a tulajdonos azt nem akarja eladni. A felek erre irányuló szerződése önmagában még nem feltétlenül jelent teljes garanciát arra, hogy korlátlanul élni tudjon a vételi jog jogosultja e hatalmával. Ha azonban úgy alapítjuk meg a vételi jogot az ingatlanra, hogy a jog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan tulajdoni lapjára, akkor ez a jogosultság dologi hatályúvá válik, azaz mindenkire kihat, aki az ingatlanon a későbbiekben jogot szerez. Egyszerűbben fogalmazva, ha a vételi jogunk be van jegyezve, akkor azt akár az ingatlan új tulajdonosával szemben is érvényesíteni tudjuk, míg ha nem került bejegyzésre, akkor az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bízva, ellenérték fejében jogot szerző, jóhiszemű vevővel szemben nem tehetünk semmit.

Az elutasító határozat megváltoztatását és tulajdonjogának a bejegyzését kérte. A megyei bíróság ítéletével a támadott határozatot megváltoztatta és elrendelte a tulajdonjog bejegyzését a vételi joggal érintett ingatlanra.

opciók bejegyzése

Indokolása szerint a vételi jog jogosultjának egyoldalú kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés opciók bejegyzése tagadható meg. Az ítélet ellen a földhivatal nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Előadta, hogy vételi jog bejegyzéséhez az ehhez szükséges értesítés szabályszerű kézbesítése a tulajdonos számára nem elegendő, szükséges emellett a bejegyzési engedély is.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet alaposnak tekintette az alábbiak szerint: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény egyebek mellett kimondja, hogy jogok bejegyzésének olyan okirat alapján van helye, amely tartalmazza a bejegyzést megengedő nyilatkozatot. Ha a bejegyzés alapjául szolgáló okirat ilyen bejegyzési engedélyt nem tartalmaz, a törvény lehetőséget biztosít annak külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban történő megadására.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási szabályai szerint vételi jog gyakorlása esetén a vételi jog jogosultjának igazolnia kell pl.

opciók bejegyzése

Ez a rendelkezés nem azt jelenti azonban, hogy pusztán az igazolás az egyoldalú nyilatkozat megtételéről a bejegyzési engedély hiányában is alkalmas a tulajdonjog bejegyzésére. Az alapul szolgáló szerződésen kívül a bejegyzési engedélyre és a fenti említett igazolásra együttesen van szükség ahhoz, hogy a vételi joggal élő fél tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Hasznoscikkek